การประชุมพลิกฟื้นโลกครั้งที่ 20 ณ ฮาวาย วันที่ 9- 14 พฤศจิกายน โดย อ.มาร์กาเร็ต เบอร์ตัน
นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้าประชุมการพลิกฟื้นโลกที่เยี่ยมยอดนี้ ในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นที่ เกาะโอวาฮู ของฮาวาย นับเป็นอีกครั้งหนึ่งแห่งความประทับใจและเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่ดิฉันคาดหมายไว้ การที่ได้ไปด้วยหัวใจที่เปิดและพร้อมที่จะรับฟังจากพระเจ้านับเป็นกุญแจดอกสำคัญในการรับการพลิกฟื้นและนำพระพรกลับสู่ประเทศไทยด้วยหัวใจที่ต้องการรับใช้มากขึ้น

ทั้งอ.เอ๊ดและอ.รูธ ซิวโวโซ่ พ่อและแม่ฝ่ายวิญญาณของเราเป็นเจ้าภาพงานนี้ได้อย่างดีเลิศ การได้อยู่ร่วมกับท่านทั้งสองอีกครั้งเป็นประสบการณ์ที่พิเศษอย่างมาก

โปรแกรมการประชุมที่ได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม้กางเขน-การฟื้นคืนพระชนม์-การเสด็จกลับมาอย่างทรงเกียรติ ได้นำพวกเราให้หวนกลับไปที่ไม้กางเขนและได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์ ที่ได้ทำให้เราลุกขึ้นและเดินในสิทธิอำนาจของทูตของพระเจ้า ในการมองไปที่อนาคตและเชื่อว่าสิ่งยิ่งใหญ่กว่าสามารถเกิดขึ้นได้

ในครั้งนี้เรายังได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนๆ ครอบครัวคริสเตียนของเราที่อยู่รอบโลกและได้รับฟังคำพยานว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรบ้างผ่านทางพวกเขา รวมทั้งยังได้พบปะกับเพื่อนใหม่ๆ และได้รับฟังว่าชีวิตของพวกเขาได้รับการพลิกฟื้นอย่างไร นับว่าเป็นสิทธิพิเศษ

ดิฉันได้รับการท้าทายอย่างมากหมือนกับปีก่อนๆ เมื่อได้ฟังคำพยานทั้งจากผู้รับใช้ฆราวาสและผู้รับใช้ในมาร์เก็ตเพลส ดิฉันได้เข้าใจว่า ดิฉันต้องก้าวขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งในการเดินกับพระเจ้าและเดินในเสรีภาพและความมั่นใจในมรดกของบุตรของพระเจ้า

ถ้อยคำของอ.เอ๊ด กล่าวไว้ว่า ให้เราเปิดหัวใจของเราและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเรา พระเจ้าทรงมีสิ่งใหญ่รอคอยเราอยู่ พระองค์ได้เชิญให้เรามาเข้าส่วนกับพระองค์ในการนำการพลิกฟื้นให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ เราล่ะกล้าพอไหมที่จะรับคำเชิญจากพระองค์? ให้เราร่วมกับคนมากมายที่อาจดูแล้วเป็นคนธรรมดา แต่กำลังทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาเพื่อทำให้โลกเราเป็นโลกที่ดีขึ้น

Upcoming Events
Subscribe to RSS NewsFeed

PCC Podcasts