หมู่บ้านเขตอัศจรรย์


>เดือนเมษายน ผู้หญิงที่หมู่บ้านเขตอัศจรรย์ หรือ ที่รู้จักกันดีในชื่อ บ้านบางม่วงรวมตัวบริเวณรถยนต์ของอาจารย์ไบรอันเพื่อขนของบริจาคเสื้อผ้าใหม่จากสมาชิกคริสตจักรของเรา ชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะรวมตัวกันในวันศูกร์ตอนเย็นเพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า และแบ่งปันคำพยานแ้ล้วก็ฟังพระคำของพระเจ้าจากป้าวัลภา หรืออาจารย์ไบรอัน ตามแต่โอกาส บ้านส่วนใหญ่สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงเหลือเยอะเช่นกันที่ต้องทำให้เสร็จในโครงสร้างพื้นฐาน ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยโครงการให้เป็นไปได้

อาจารย์ไบรอันเยี่ยมพี่น้องที่หมู่บ้านเขตอัศจรรย์กับคุณวัลภาUpcoming Events
Subscribe to RSS NewsFeed

PCC Podcasts