ขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับทีมผู้นำอาวุโสของคริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต...


อ. ไบรอัน เบอร์ตัน
ประธาน

อ. กนกอร มูดี
รองประธาน


เนื้อหาของหน้านี้อยู่ภายใต้ Copyright © 2007-2021 คริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต   Website created and hosted by Dave Moody.  อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่: