ประวัติความเป็นมา

ประชุมนมัสการครั้งแรกจัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 เม.ย.คศ.1990

พิธีเปิดคริสตจักรครั้งแรก อ.ไบรอันและ
อ.มาร์กาเร็ต เบอร์ตัน ศจ.ปรีชา แสงคง
อ.บรูซ และ อ.เคย์ มัมม์
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ตถูกก่อตั้งขึ้น โดยความร่วมมือของคณะคริสเตียนสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย โดยมี ศจ.ปรีชา แสงคง อ.บรูซ มัมม์(อเมริกา) และ อ.ไบรอัน เบอร์ตัน (อังกฤษ) เป็นผู้บุกเบิกในช่วงแรก ตั้งแต่ปี คศ.1990

ประชุมนมัสการครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เม.ย.คศ. 1990 ที่โรงแรมภูเก็ต ซิตี้มีผู้เข้าร่วมประชุมในวันนั้น 34 คนโดยมี ศ จ.ปรีชา แสงคงเป็นผู้เทศนา จากพระธรรม ยอห์น 3.16

จากนั้นในวันที่ 1 สค.ในปีเดียวกัน อ.ไบรอันและอ.มาร์กาเร็ต เบอร์ตันได้ย้ายมาที่ภูเก็ต เพื่อทุ่มเทให้กับงานด้านการบุกเบิกอย่างเต็มตัว คริสตจักรได้ย้ายสถานที่ร่วมประชุมจาก โรงแรมภูเก็ตชิ้ตตี้ มาอยู่ที่ตึกแถวบริเวณซอยนิมิต และในเดือนกันยายนอ.ไบรอัน

และอ.มาร์กาเร็ตก็ได้กลายเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบคริสตจักรทั้งหมดเนื่องจากสุขภาพ ที่ไม่อำนวยของ ศจ.ปรีชาทำให้ท่านย้ายกลับไปประจำที่กรุงเทพฯในปลายปี คศ.1990 จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 15 คน

ในปี คศ.1991คริสตจักรได้ย้ายสถานที่ร่วมประชุมอีกครั้งโดยย้ายไปอยู่ที่บริเวณ อาคาร พูนผลไนท์พลาซ่า เลขที่ 74/50 ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่กว่าที่เก่า แต่ก็ยังเป็นอาคารที่เช่าอยู่

หลังจากย้ายมาไม่นาน กนกอร ยมมา ซึ่งเป็นผู้นำอนุชนของเรา ในขณะนั้นก็ได้ มีโอกาสมาที่คริสตจักรและกลับใจมาเป็น คริสเตียนในปี คศ.1999 เดือนตุลาคม คริสต จักรได้มีโอกาสซื้ออาคารเป็นของเราเอง ซึ่งอยู่ในระแวกเดียวกันกับอาคารเก่า จำนวนสมาชิกในขณะนั้นมีประมาณ 100 คน

ในปี คศ.1997 คริสตจักรได้เปิดให้มีประชุมนมัสการภาคภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรก โดยมีการร่วมประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ที่โรงแรมถาวร ปาล์ม บีช แต่เมื่อคริสตจักร ซื้ออาคารใหม่ประกอบกับจำนวนสมาชิกชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นทำให้เราสามารถเปิด ประชุมภาคภาษาอังกฤษได้ทุกๆ เย็นวันอาทิตย์

คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ผ่านทาง โครงการชีวิตใหม่ซึ่งทำงานร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ของจังหวัด ทำให้เราได้มีโอกาส ช่วยเหลือเด็กๆที่มาจากครอบครัวยากจนเป็นจำนวนหลายคน นอกจากนั้นคริสตจักรยัง ได้รับความร่วมมือในงานด้านเด็กจากองค์กรต่างชาติ 2 แห่งคือ เวิร์ลด์ คริสเตียน มินิสทรี จากอังกฤษ และเอเชีย ลิทเทิล วันส์ จากอเมริกา