คำพยาน

$errorCode = 70
xml_error_string() = SYSTEM or PUBLIC, the URI is missing
xml_get_current_line_number() = 2
xml_get_current_column_number() = 56
xml_get_current_byte_index() = 95


คุณวัลภา
31.05.2009

ดารารัตน์ เวียล์

โสรยา ยมมา

ปาริฉัตร สายทองแท้