คำพยาน

$errorCode = 68
xml_error_string() = XML_ERR_NAME_REQUIRED
xml_get_current_line_number() = 2
xml_get_current_column_number() = 2
xml_get_current_byte_index() = 0


คุณวัลภา
31.05.2009

ดารารัตน์ เวียล์

โสรยา ยมมา

ปาริฉัตร สายทองแท้