ความช่วยเหลือ
หากคุณต้องการคำแนะนำ,ความช่วยเหลือ กำลังใจ หรือใครสักคนที่จะรับฟังเรื่องราวของคุณ ท่านสามารถติดต่อมาที่เราได้

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า:

" สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในความ ทุกข์ยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจ คนเหล่า น ั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วย ชูใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า."
2 โครินธ์ 1:3-4

----------

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

โทร.ติดต่อเราได้ที่:  +66 (76) 246380
หรือ อีเมลล์มาที่:  reclaimerofnations@gmail.com

เนื้อหาของหน้านี้อยู่ภายใต้ Copyright © 2007-2021 คริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต   Website created and hosted by Dave Moody.  อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่: 12.06.2014