K4Christ [ชั้นเด็กรวีฯ]

คริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ตมีโปรแกรมเด็กรวีฯ ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และเต็มด้วยเนื้อหาและความสนุกสนาน มีฃื่อว่า คิดส์ฟอร์ไครสท์ เราพบกันทุกวันอาทิตย์ช่วงระหว่างคำเทศนา ที่คริสตจักรของเรา เด็กๆ จะได้้เรียนรู้ว่า พระเยซูสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของเขา ได้ การเป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นเรื่องของศาสนาแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์

Powered by Flash Gallery


เรามีเด็กตั้งแต่อายุ 4 ขวบ- 12 ปี ที่ต่างชนชาติต่างภาษา เราขอต้อนรับทุกคน

เราเฃื่อว่าเด็กๆ เป็นผู้ที่มีคุณค่าและสมควรที่จะได้เรียนรู้จักกับความรักของพระเยซูคริสต์ ท่านสามาถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

reclaimerofnations@gmail.com

คลิกที่นี่สำหรับโปรแกรมคริสตจักร

Click here for the KFC Resources site.