Sermons on Vimeo
 


Visit us onimeo ไม่มีคำเทศนาก่อนปี 2021 โปรดไปที่ YouTube เพื่อฟังข้อความเก่า ๆ

  Sermons on YouTube
 


Visit us on

เริ่มการอธิษฐาน
เมื่อวันที่14 เมษายน เราได้เริ่ม "40 วันของการอวยพร" ซึ่งจะถึงที่สุดในการมีส่วนร่วมของเราในวันอธิษฐานโลก เป้าหมายของเราเพื่อสร้างสไตล์ชีวิตของการอวยพรในทุกคนที่มีส่วนร่วม กรุณาร่วมกับเราในการอวยพรจังหวัดภูเก็ต และวันที่ 22 พฤษภาคม นี้ เราจะถือคำอธิษฐานของราที่เราจะสร้างเกราะของการอธิษฐานไว้เหนือทั้งเกาะ   ...

ค่ายภาษาอังกฤษ

ในเดือนธค.ที่ผ่านมา คริสตจักร PCC ได้ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในการจัดค่ายภาษาอังกฤษขึ้นที่หาดในยาง โดยมีนักเรียนและครูเข้าร่วมกว่า 100 คน หลังจากการทำค่าย อ.กนกอรของเราก็ได้ถูกเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษเพื่อติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นสาย ป.6 จำนวนหนึ่ง เราหวังว่าจะได้มีโอกาสในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนนี้อีกต่อไปในอนาคต   อ่านเพิ่ม...

2009: อ่านข่าวทั้งหมด
2009: อ่านข่าวทั้งหมด   อ่านเพิ่ม...

2008: อ่านข่าวทั้งหมด
2008: อ่านข่าวทั้งหมด   อ่านเพิ่ม...

2004-2006: ข่าวสึนามิ
พันธกิจหลังสึนามิ   อ่านเพิ่ม...Upcoming Events
Subscribe to RSS NewsFeed