แผนกเสริมสร้างและพัฒนา
คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต เปิดให้มีชั้นเรียนเพื่อการฝึกฝนและพัฒนาผู้เชื่อ ในการรับใชัพระเจ้าอย่าเกิดผลเป้าหมายของเราคือ การได้เห็นผู้เชื่อทุกคนได้เติบโตและ มีส่วนรวมในการเป็นผู้นำได้ทั้งในคริสตจักรและชุมชนแผนกนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยในการ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในพระคำของพระเจ้า และการดำเนินชีวิตติดตามค่านิยมที่มา จากพระเจ้า

ถ้าท่านสนใจที่จะเข้าชั้นเรียนของเรา ติดต่อ ผู้อำนวยการแผนกการเสริมสร้างได้

หากพี่น้องท่านใดสนใจเข้าร่วมชั้นเรียนดังกล่าว โปรดติดต่อเี่รา


อาจารย์ผู้สอน:


อ. ไบรอัน เบอร์ตัน

อ. กนกอร มูดี
ภาคภาษาไทย

อ. มาร์กาเร็ต เบอร์ตัน
ภาคภาษาไทย


- - - - - - - - - -

ชั้นเรียนกลุ่มแกนนำกลุ่มเซลล์

[CGT] 2007


ชั้นเรียนการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ


ชั้นเรียนหลักข้อเชื่อคริสเตียนท่านสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องรอ
เพราะการสอนเป็นแบบสัปดาห์ละ 1 บท

ชั้นเรียนการพัฒนาผู้นำ 2007
ชั้นเรียนนี้สำหรับผู้ที่่ได้รับการเชิญ เท่านั้น


เนื้อหาของหน้านี้อยู่ภายใต้ Copyright © 2007-2021 คริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต   Website created and hosted by Dave Moody.  อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่: