แผนที่คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต [PCC]

ที่อยู่คริสตจักร: 74/123 ถนนพูนผล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมื่อง จังหวัดภูเก็ต
83000,ประเทศไทย.
ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคริสตจักร: ตู้ ป.ณ.168,
ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย.
เบอร์โทรศัพท์ (สำนักงาน): +66 (76) 246380

เนื้อหาของหน้านี้อยู่ภายใต้ Copyright © 2007-2021 คริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต   Website created and hosted by Dave Moody.  อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่: 03.10.2009