คำพยาน - ดารารัตน์ เวียล์


ดารารัตน์ เวียล์
ฟิลิปปี4:13 ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ฉันได้อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ฉันเจอกับความ หนักใจมากที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ ฉันได้ยอมให้ปัญหาครอบงำชีวิตของฉันจนฉันแทบจะ ไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรเลยฉันรู้ดีว่าช่วงนั้นฉันลืมบุคคลคนหนึ่งที่รักและห่วงใยฉันมาก ที่สุดแม้ในยามที่ฉันเจอกับความอ่อนแอจนกระทั่งฉันได้รับการหนุนใจจากพี่น้อง คริสเตียนด้วยกันให้แสวงหาพระเจ้าในคำอธิษฐาน ฉันก็ทำและพระเจ้าได้ประทาน ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ให้กับฉัน ฟิลิปปี 4:13 ช่วยให้ฉันเข้าใจว่า พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้าง เราทุกเมื่อ แม้ในยามที่มีปัญหาหนัก พระองค์ก็ทรงมองดูฉันอยู่ พระองค์เป็นผู้ที่ให้ความ หวังและกำลังแก่ฉัน ฉันค่อยๆ ได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วปัญหาเล่านั้นกำลังสอนให้ฉัน รู้ถึงฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของฉัน ฉันได้มาค้นพบว่าในยามที่ฉัน อ่อนแอ พระเจ้าเป็นกำลังที่เข้มแข้งของฉัน

พระคำของพระเจ้าสอนเราว่า อย่าให้เราพึ่งพาความรอบรู้ของเราเอง แต่ให้เราพึ่งพา ฤทธิ์เดชของพระเจ้า และโดยการไว้วางใจในพระองค์ ปัญหาก็กลับกลายมาเป็นบทเรียน ที่ช่วยให้ฉันเติบโตในความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้น

ดารารัตน์ เวียล์


เนื้อหาของหน้านี้อยู่ภายใต้ Copyright © 2007-2021 คริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต   Website created and hosted by Dave Moody.  อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่: