คำพยาน - โสรยา ยมมา


โสรยา ยมมา
่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าเคยคิดว่าการที่มนุษย์เราเกิดมาทำไม แล้วทำไมจะต้องเกิด แล้วใครที่ทำให้เราเกิดมา เกิดคำถามต่าง ๆ มากมาย แต่พอลองค้นหาคำตอบก็ได้คำ ตอบที่ไม่ค่อยอยากได้ นั่นก็คือ "เรามีบรรพบุรุษเป็นลิง" ซึ่งข้าพเจ้าคงไม่ภูมิใจ หรอกที่เป็นเช่นนั้น จนกระทั่งได้มารู้จักกับพระเจ้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยความจริง (ไม่ใช่ลิง) ไม่ได้เป็นการสมมุติฐาน พระองค์เป็นผู้ ที่เราสัมผัสได้ถึงพระเมตตา และความรักจากพระองค์จริง ๆ ทำไมข้าพเจ้าเหมือนกับได้รับคำตอบที่ชัดเจน และถูกต้องจากการที่ได้รู้จักพระเจ้าทำให้ความคิด ทัศนคติ นิสัย ของข้าพเจ้าเปลี่ยน ไปอย่างสิ้นเชิง จากเด็กคนหนึ่งที่เอาแต่ใจตัวเอง เจ้าอารมณ์ และอีกต่าง ๆมากมาย ที่เคยเป็น ถูกแทนที่ด้วยการยอมจำนนต่อพระเจ้าให้พระเจ้าใส่ความคิด คำพูด และการกระทำที่เป็นมาจากพระองค์แทนที่สิ่งเดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ข้าพเจ้าคิดว่ามันคงเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดเลยที่จะไม่ยอมเชื่อฟังคนที่รู้จักเราดีมากกว่า ตัวเราเองซะอีก พระเจ้าทรงสร้างเราด้วยพระหัตถ์พระองค์ ในโลกเรามีมนุษย์มาก มายที่ฉลากไม่ว่าจะเป็นกาลิเลโอ อริสโตเติล หรือใครก็ตามในโลก เมื่อมองบุคคล เหล่านี้ ฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมาก แต่เมื่อมองดูพระเจ้าพระเจ้าจะไม่เก่ง ไม่ฉลาดมากกว่าคนที่พระองค์สร้างมาหรอกหรือ ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้ามองเห็นสัตว์ ต้นไม้ ธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้าง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และความมีอยู่จริงของพระเจ้า

โสรยา ยมมาเนื้อหาของหน้านี้อยู่ภายใต้ Copyright © 2007-2021 คริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต   Website created and hosted by Dave Moody.  อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่: