คำพยาน - ปาริฉัตร สายทองแท้


ปาริฉัตร สายทองแท้
ฉันเกิดและเติบโตในครอบครัวคริสเตียนแต่จริงๆแล้วฉันไม่ได้รู้จักพระเจ้าหรือเอาจริง เอาจังในเรื่องนี้เลย ฉันเคยเป็นเด็ก ใจร้อน โมโห ง่ายอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตังเอง ฉันมักรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่ไม่มีค่าอยู่เสมอชอบเรียกร้องความสนใจจากเพื่อนๆจนกระทั่ง วันหนึ่งเพื่อนๆที่เป็นคริสเตียนได้เล่าเกี่ยวกับการมีประสบการณ์กับพระเจ้าและการได้รู้จัก ความรักของพระองค์ ทำให้ฉันเปิดใจเชื่อพระองค์ ตั้งแต่วินาทีนั้น ฉันรู้สึกว่าพระองค์ค่อย ๆ ทำการเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันให้ดีขึ้นแท้จริงแล้วฉันไดรู้ว่าชีวิตของฉันมีคุณค่าในสายตา พระองค์อยู่เสมอความรักที่พระองค์ ์มอบให้ฉันได้เป็นความรักอันที่ใหญ่กว่าความรัก ใดๆ ที่มนุษย์จะมอบให้ เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข และโดยความรักนี้ทำให้ฉันรู้สึกอิ่มใจและ ไม่เป็นคนที่อยากได้ของผู้อื่นอีกต่อไปพระเจ้าช่วยให้ฉันใจเย็นขึ้นเรื่องราวเหล่านี้เป็น ความจริงทั้งหมดฉันอยากจะบอกกับทุกคนว่า ถ้าเพียงแต่ท่านเปิดใจเชื่อพระองค์ พระองค์จะทำให้ท่านมีความสุขใจ ไม่ว่าท่านมีปัญหาในเรื่องใดพระองค์สามารถช่วย ท่านได้ พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่รู้จักท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เกิดมาเสียอีก ฉะนั้น พระองค์จึงรู้ว่าท่านต้องการอะไร ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระเจ้า ฉันอยากให้เรื่องราว ของฉันเป็นสิ่งที่จะนำท่านให้มารู้จักพระองค์ หากท่านสนใจสามารถติดต่อกลับมายัง คริสตจักร เราทุกคนยินดีต้อนรับท่านเสมอที่สำคัญพระเจ้ากำลังรอคอยให้ท่าน ได้มารู้จักกับพระองค์

คุณปาริฉัตร             
ปาริฉัตร สายทองแท้เนื้อหาของหน้านี้อยู่ภายใต้ Copyright © 2007-2021 คริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต   Website created and hosted by Dave Moody.  อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่: